Calendar

Week of Nov 19th

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Nov 19, 2023(1 event)

6:00 pm: Worship


Nov 19, 2023

Phoenix Community Church UCC
2208 Winchell Ave.
Kalamazoo, MI 49008
269-383-3222
Nov 20, 2023(1 event)

7:00 pm: Spirit Talk


Nov 20, 2023

Main St. Pub - Portage
7509 S Westnedge Ave
Portage, MI 49002
Nov 21, 2023
Nov 22, 2023(1 event)

6:00 pm: Book Study


Nov 22, 2023

Zoom (online)
Nov 23, 2023(1 event)

3:00 pm: Thanksgiving Dinner


Nov 23, 2023

Phoenix Community Church UCC
2208 Winchell Ave.
Kalamazoo, MI 49008
269-383-3222
Nov 24, 2023
Nov 25, 2023